Результати моніторингу “Комунальні підприємства під мікроскопом” у Хмельницькій та Тернопільській областях

28 листопада громадські організації “Жіночий Антикорупційний Рух” (м.Хмельницький) і “На межі” (м.Тернопіль) презентували результати моніторингу “Комунальні підприємства під мікроскопом”, який проводився у рамках проєкту “Підвищення рівня прозорості та підзвітності комунальних підприємств Хмельницької і Тернопільської областей”.  

Моніторинг діяльності комунальних підприємств обласного рівня вперше було проведено в Україні громадськістю. Для дослідження обрано по 20 комунальних підприємств Хмельниччини і Тернопільщини. Підприємства виключно обласного рівня, де засновницями є обласні ради. Сам моніторинг проводився з 1 грудня 2021 року по 15 листопада 2022 року (за виключенням періоду з 1 березня по 30 червня, коли моніторинг тимчасово було призупинено через замороження реалізації проєкту).

В рамках моніторингу аналізувались наявні вебсайти комунальних підприємств, їх сторінки у соціальних мережах, офіційні сайти двох обласних рад (розділи, що присвячені діяльності комунальних підприємств), а також надсилалися інформаційні запити. Досліджувались наявні кабінети на офіційному порталі spending.go.ua та їх наповнення, аналізувались електронні декларації керівництва комунальних підприємств, аналізувались установчі та звітні документи після їх отримання. Загальна кількість індикаторів – 32. Індикатори, які нерелевантні для госпрозрахункових підприємств, при їх оцінюванні не враховувались. Максимальна сума балів, яку могло набрати комунальне підприємство – 62 бали, госпрозрахункове підприємство – 52 бали.

Загалом діяльність жодного комунального підприємства не була визнана ефективною. В Хмельницькій області оцінку діяльності “задовільно” отримали 9 комунальних підприємств, в Тернопільській області таких лише 4 комунальні підприємства. Діяльність інших підприємств була оцінена взагалі як “незадовільна” в контексті їх прозорості, публічності та підзвітності.

результати моніторингу комунальних підприємств Хмельницької області
результати моніторингу комунальних підприємств Тернопільської області

На жаль, значна частина комунальних підприємств, які потрапили під моніторинг в обох областях, не мають власних вебсайтів, а інформація про їхню діяльність, яка розміщена на сайтах обласних рад – мінімальна і не завжди актуальна. Поряд з тим тут гарним прикладом можуть бути медичні заклади Хмельниччини, більшість яких не тільки мають власні вебсайти, а й наповнюють їх та ведуть навіть сторінки в соціальних мережах.

Переважна більшість комунальних підприємств не створила кабінети на офіційному порталі spending.go.ua, а ті, що створили, – не завжди якісно наповнюють їх інформацією. 

Аналогічна ситуація із вебсайтами деяких комунальних підприємств, які є, однак не наповнюються актуальною інформацією. 

Чотири комунальні підприємства на Хмельниччині за весь період реалізації проєкту та збору інформації відмовились надавати інформацію у відповідь на інформаційні запити, після оскарження – два підприємства сумлінно почали розглядати запити та надавати інформацію. Оскарження ще двох випадків розпочалося наприкінці реалізації проєкту. Одне підприємство 13 грудня надіслало відповідь на запит, під час розгляду якого відмовилось надавати запитувані документи – Статут, фінансову звітність та штатні розписи. 

У Тернопільській області підприємств, які не дотримуються норм ЗУ “Про доступ до публічної інформації” виявилось значно більше.  

За результатами моніторингу експертки проєкту дійшли таких висновків:

 1. Обласні ради та їхні комунальні підприємства не завжди дотримуються принципів відкритості, публічності та прозорості у своїй діяльності. Інформація, яка згідно законодавства має бути розміщена на вебсайтах комунальних підприємств або обласних рад, які їх утворили, там відображається частково або ж інколи не є актуальною. Комунальні підприємства та обласні ради не завжди дотримуються вимог ЗУ ”Про доступ до публічної інформації” стосовно надання  відповідей на запити, особливо в умовах воєнного стану.
 2. Проведення публічних закупівель комунальними підприємствами відбувається з одиничними випадками порушень. Комунальні підприємства не публікують звіти керівників про їхню діяльність, річні фінансові звіти та установчі документи публікуються у рідкісних випадках.  Відсутній контроль зі сторони обласних рад за публікацією фінансової звітності та іншої документації, передбаченої законодавством інформації. Частина КП взагалі не зареєстрована на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів  http://spending.gov.ua/ та не оприлюднює інформацію відповідно до вимог ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів».
 3. Призначення керівників комунальних підприємств не завжди є прозорим та відкритим. В більшості випадків у відкритому доступі відсутня інформація про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників КП, хоч конкурси і проводяться.

Рекомендації для покращення рівня прозорості та підзвітності комунальних підприємств

Врегулювання цього питання має відбуватись під пильним контролем засновників, тобто у нашому випадку обласних рад. Тобто їм варто: 

 • розглянути та затвердити рішення, яким передбачити перелік інформації, яку мають оприлюднювати КП, з визначенням осіб, які будуть відповідальні за наповнення цієї інформації та осіб, які здійснюватимуть контроль за оприлюдненням цієї інформації в органі управління;
 • у випадку відсутності в КП власного сайту – створити можливість для розміщення інформації комунальними підприємствами на сайті обласної ради у форматі – розділ «Комунальні підприємства», підрозділи по кожному підприємстві, які тематично можна заповняти в разі потреби. Важливо функціонал цього розділу та підрозділів розробити з урахуванням зручності для ознайомлення громадян;
 • у випадку призначення керівників КП проводити відкриті конкурси, хід та результати яких публікувати на сайті обласної ради у відповідному розділі.-        організувати проведення тренінгів  для посадових осіб підпорядкованих комунальних підприємств з вивчення та практичного застосування норм ЗУ “Про доступ до публічної інформації”, ЗУ “ «Про відкритість використання публічних коштів», ст. 78 Господарського Кодексу України.

Варто також брати до уваги і умови воєнного стану. З урахуванням дії особливого правового режиму комунальні підприємства потребують допомоги у вирішенні таких проблемних питань:

 • надавати, у випадку необхідності, фінансову підтримку комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність громади;
 • сприяти комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність громади, у забезпеченні енергоносіями та альтернативними джерелами енергії;
 • сприяти в поширенні інформації про діяльність комунальних підприємств та про послуги, які вони надають громаді.

Для покращення рівня прозорості і підзвітності самим комунальним підприємствам рекомендовано:

 • на сайті обласної ради чи на сайтах комунальних підприємств розмістити інформацію з контактними даними.  У випадку наявності оприлюдненої інформації – актуалізувати її або ж розширити набір оприлюдненої інформації з контактними даними. До прикладу, в одиничних випадках на сайтах КП впроваджено можливість “зворотнього зв’язку”;
 • створити сторінку в зручній соціальній мережі та здійснювати її регулярне наповнення.
 • оприлюднити цілі діяльності КП, повний перелік товарів/робіт/послуг, які надає/реалізує КП, актуальні ціни та тарифи (до прикладу, КП оприлюднюють перелік надання послуг безкоштовно, поряд з тим перелік платних послуг – відсутній);
 • оприлюднити чинну редакцію Статуту та його попередні редакції;
 • оприлюднити рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства;
 • оприлюднити структуру підприємства з назвою структурних підрозділів;
 • оприлюднити опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП, і заходи щодо управління такими ризиками ;
 • чітко дотримуватись норм законодавства щодо доступу до публічної інформації та не порушувати його (деякі комунальні підприємства вирішили, що вони можуть не надавати у відповідь на запити інформацію);
 • оприлюднити штатні розписи КП (чинний та попередні редакції за три останні роки із зазначенням дати такої редакції без зазначення персональних даних);
 • визначитись із місцем оприлюднення інформації про вакантні посади в КП та інформацію про результати конкурсів (у разі їх проведення). 
 • оприлюднити біографічні довідки керівництва КП та його декларації (у період, коли буде повернуто доступ до реєстру е-декларацій);
 • оприлюднити структуру, принципи формування і розмір винагороди керівника комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які він отримує (або на отримання яких має право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 • оприлюднити річні звіти керівника КП за останні три роки. Наразі позиція органу управління така, що оприлюднення такої інформації не передбачено діючими контрактами;
 • оприлюднити квартальні та річні фінансові звіти КП в машиночитному форматі за останні три роки;
 • проводити внутрішні та зовнішні аудити діяльності КП як кращі практики для виявлення недопрацювань в їхній діяльності;
 • оприлюднювати інформацію про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період – всього та в розрізі бюджетних програм у випадку їх наявності та у зручному форматі для ознайомлення;
 • оприлюднення інформацію про операції та зобов’язання КП з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства у машиночитному форматі у випадку їх наявності та у зручному форматі для ознайомлення;
 • зареєструватись на порталі http://spending.gov.ua/ та оприлюднювати інформацію відповідно до вимог ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів»;
 • оприлюднювати інформацію про кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні, у випадку їх наявності;
 • використовувати електронні системи ProZorro та ProZorro.Sale для придбання товарів/робіт/послуг та для продажу/здачі майна в оренду у випадку його наявності.

Після завершення моніторингів команди проєкту в двох областях надіслали проєкти рішень на розгляд обласних рад, прийняття яких би значно покращило б ситуацію із оприлюдненням інформації про діяльність комунальних підприємств. В Тернопільській області громадськість отримала обіцянку щодо розгляду запропонованого проєкту рішення, в Хмельницькій області – представники обласної влади зіслалился на дію воєнного стану.

Команди ж в двох областях завершили реалізацію проєкту, однак надалі будуть стежити за рухом цього питання в стінах обласних рад. За можливості – команди готові провести подібний моніторинг та навіть зробити його регулярним після перемоги.

Monitoryngovyj-zvit-2022-1

 Звіт опубліковано ГО “ЖАР” та ГО “На межі” в рамках проєкту, який виконує Інститут висвітлення війни та миру (IWPR) за підтримки МЗС Королівства Норвегії. Його зміст не обов’язково відображає офіційну позицію IWPR або донора. Інформація, висновки та рекомендації цього звіту  є виключною відповідальністю його авторів.

Попередній Рейтинг найпрозоріших комунальних підприємств Хмельниччини та Тернопільщини

Залиште свій коментар